Wiemy więcej o seniorach – wyniki ankiety

Powiększ obraz

Celem badania było określenie zainteresowań Seniorów, chęci udziału w działaniach skierowanych do tej grupy mieszkańców przez Lubaczowską Radę Seniorów, uzyskanie danych pomocnych
w planowaniu poprawy jakości życia w naszym mieście.

Wyniki badań ankietowych/ w grupie wiekowej 60 – 85 lat/ przeprowadzonych na próbie 200 osobowej. Na pytania ankietowe odpowiedziało 60% kobiet i 40% mężczyzn zamieszkałych na terenie miasta Lubaczowa.

Odpowiedzi na wybrane pytania:

W jaki sposób najchętniej Pan/i/ spędza wolny czas?
1- bierny wypoczynek w domu 32%
2- uczestnictwo w życiu towarzyskim, z rodziną, w gronie przyjaciół 29 %
3- aktywny wypoczynek w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy 33%
4- wykonywanie zaległych prac w domu, rozwój duchowy, uczenie się, dodatkowa praca, kino , teatr, 6%

Jaki preferowany jest sposób spędzania czasu?
1-czynny 60%
2-bierny 30%
3- bez odpowiedzi 10%

Gdzie poza domem spędzają czas wolny?
1- działka, ogród
2- wyjazdy krajoznawcze
3- instytucje kultury
4- parki i tereny zielone
oraz  inne odpowiedzi, u rodziny, w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, pomoc innej osobie..

Jakie są zainteresowania Seniorów?
1- dom i ogród.2- gotowanie. 3-opieka nad zwierzętami, ekologia. 4- film, kino. 5- zdrowie i  uroda. oraz pojedyncze odpowiedzi wędkowanie, turystyka, czytanie, majsterkowanie

Czy Pan/i/  pasjonuje się sportem lub rekreacją?
Tak 55%  nie 45%

Największa grupa Seniorów dysponuje czasem do zagospodarowania w godzinach wieczornych i popołudniowych, 33% ankietowanych dysponuje czasem o każdej porze dnia.
Z ankiety wynika że respondenci mają świadomość funkcjonowania Domów Kultury, Klubów Seniora, Domów Pomocy, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Bibliotekę, Stowarzyszeń Diabetyków i inne instytucje wspierające ludzi starszych. Większość 70% wypowiedziała się za koniecznością wydawania biuletynu informacyjnego dla Seniorów, w którym znalazłyby się aktualne informacje z życia Seniorów, adresy instytucji wspierających, wywiady z osobami działającymi na rzecz osób 60+, ogłoszenia, artykuły na temat zdrowia, bezpieczeństwa, adresy lekarzy specjalistów, godzin otwarcia gabinetów, informacje o warsztatach usług/ drobnych napraw, mycia okien, remontów, malowania mieszkań, pogotowie techniczne gazowe, wodne, elektryczne.

Jedno z pytań dotyczyło pomocy innym. 39% ankietowanych deklarowało chęć pomocy innym/ odwiedzanie w miejscu zamieszkania rówieśników, pomoc materialna biednym , bezpłatne korepetycje/historia regionu, kolekcjonerstwo, wypełnianie dokumentacji do ZUS,US, UM, pisanie podań, gotowania, robótek ręcznych/.

Z badań wyłania się obraz potrzeb i trudności, niwelowanie których poprawiłoby znacznie jakość życia. Najchętniej skorzystaliby z odwiedzin wolontariusza w miejscu zamieszkania zrobienia zakupów/dostarczenie prasy/, rehabilitacja w domu, drobne usługi, naprawy sprzętu, malowanie, mycie okien czy remont mieszkania. W opisie wyników nie piszemy o już zrealizowanych inicjatywach.

Wyniki badań będą pomocne w podejmowaniu kolejnych działań na rzecz grupy mieszkańców 60+, o czym piszemy w pierwszym informatorze. Liczymy również na życzliwe uwagi i propozycje. Dziękujemy za wypełnienie ankiety!!! Namawiamy do aktywnego działania, realizowania swoich i wspólnych projektów, zgłaszanie do Lubaczowskiej Rady Seniorów swoich potrzeb i ujawnianie swoich możliwości!!!!

Radna Lubaczowskiej Rady Seniorów
Grażyna Bielec