Rada seniorów III kadencji

We wtorek 24 maja 2022r. zostali powołani radni Lubaczowskiej Rady Seniorów na III Kadencję. Do Rady weszło 10 osób – reprezentantów Gminy Miejskiej Lubaczów.

Spotkanie otworzył Burmistrz Krzysztof Szpyt i przedstawił plan spotkania. Podkreślił, że z uwagą słucha głosów i opinii osób starszych, stara się realizować zgłaszane inicjatywy i szuka efektywnych rozwiązań dla problemów, które sygnalizują mu osoby w wieku 60+. W dalszej części Radni złożyli ślubowanie. Następnie Burmistrz wraz ze swoim Zastępcą Januszem Waldemarem Zubrzyckim wręczyli Radnym Akty Powołania. W czasie spotkania dokonano również wyboru prezydium. Jednogłośnie Przewodniczącą Lubaczowskiej Rady Seniorów została Maria Mulak, a na Zastępcę Przewodniczącego wybrano Mariana Janczurę.

Skład Lubaczowskiej Rady Seniorów:

  1. Ryszarda Bąska
  2. Edward Cioch
  3. Marian Janczura
  4. Andrzej Koziej
  5. Józef Leszczyński
  6. Maria Mazurkiewicz
  7. Maria Mulak
  8. Regina Puka
  9. Marian Szałański
  10. Wiesław Góra