śpiew

W Centrum Aktywności Seniorów działa Zespół Wokalny „Radość”. Grupa bierze udział w licznych konkursach i przeglądach, organizowanych nie tylko na Ziemi Lubaczowskiej. W ich repertuarze znajdują się utwory rozrywkowo-ludowe.