Rada Seniorów I kadencji

LOGO - Lubaczowska Rada Seniorów

Pierwsza Lubaczowska Rada Seniorów została powołana 18 marca 2016r. W jej skład weszło 13 osób, które podczas dwuletniej kadencji będą podpowiadać władzom z jakimi problemami borykają się osoby starsze w Lubaczowie, jak poprawić ich komfort życia, na co kłaść największy nacisk w polityce senioralnej.

Osoby wchodzące w skład Rady, ukończyły 55 rok życia – wszyscy są mieszkańcami Lubaczowa. Wybrani członkowie, pochodzą z organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz seniorów. Pierwsze posiedzenie Lubaczowskiej Rady Seniorów odbyło się 18 marca 2016 r. o godz. 13:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.
Obsługę organizacyjno-techniczną Lubaczowskiej Rady Seniorów zapewnia Beata Klatka – osoba do kontaktu z ramienia Burmistrza Miasta Lubaczowa ds. Seniorów.

Skład Lubaczowskiej Rady Seniorów:

1. Maria Mulak – przedstawicielka seniorów „Barwy Jesieni”,
2. Jan Serafin – przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”,
3. Wacław Winiarz – przedstawiciel sportowców amatorów,
4. Grażyna Bielec – przedstawicielka grupy działającej w obszarze kultury,
5. Magda Foryt – Mrzygłód – przedstawicielka seniorów „Harcerski Krąg”,
6. Grażyna Mroczka – przedstawicielka Katolickiego Klubu Seniora,
7. Teresa Mamczura – przedstawicielka emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
8. Stanisława Woszczak – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
9. Edward Cioch – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości „Via”,
10. Józef Leszczyński – przedstawiciel Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych,
11. Elżbieta Golenia – przedstawicielka Miejskiej sekcji Klubu Seniora,
12. Julia Śmieciuch – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
13. Marian Szałański – przedstawiciel sportowców amatorów,

W Lubaczowie mieszka obecnie około 3 535 osób powyżej 55. roku życia, w tym 2 056 kobiet i 1 479 mężczyzn.

Lubaczowska Rada Seniorów