Rada Seniorów II kadencji

Powiększ obraz

W środę 25 kwietnia  2018r.zostali powołani radni Lubaczowskiej Rady Seniorów na II Kadencję.Uroczyste zaprzysiężenie  nowo wybranych odbyło się w Centrum Aktywności Seniorów. Do Rady weszło 13 osób – reprezentantów różnych środowisk senioralnych Gminy Miejskiej Lubaczów.

Pierwszą sesję poprowadził Burmistrz Krzysztof Szpyt. Wyrażając swoje zadowolenie ze współpracy z przedstawicielami Seniorów powiedział „Cieszę się, że kontynuują Państwo tę inicjatywę, że tak dużo osób podjęło się działania w Lubaczowskiej Radzie Seniorów na rzecz osób starszych. Wy dajecie przykład, że można działać i zachęcić do współpracy jak największą ilość osób”.

Po uroczystym ślubowaniu Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Hadel wręczyli Akty Powołania na II Kadencję Rady. Następnie odbyły się wybory na Przewodniczącego LRS oraz jego zastępcę. Przewodniczącą Lubaczowskiej Rady Seniorów ponownie została Maria Mulak – przedstawicielka Stowarzyszenia „Barwy Jesieni”, a Wiceprzewodnicząca Grażyna Mroczka – reprezentująca Katolicki Klub Seniora.

Radni Lubaczowskiej Rady Seniorów na II Kadencję:

 1. Bielec Grażyna – przedstawicielka grupy działającej w obszarze kultury,
 2. Cioch Edward – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości „Via”’
 3. Golenia Elżbieta – przedstawicielka Miejskiej sekcji Klubu Seniora,
 4. Knap Stanisław – przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”,
 5. Leszczyński Józef – przedstawiciel Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych,
 6. Mroczka Grażyna – przedstawicielka Katolickiego Klubu Seniora,
 7. Mulak Maria – przedstawicielka seniorów „Barwy Jesieni”,
 8. Smagacz Stanisław – przedstawiciel nauczycieli,
 9. Szajowska Stanisława – przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”.
 10. Szałański Marian – przedstawiciel sportowców amatorów,
 11. Śmieciuch Julia – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 12. Winiarz Wacław – przedstawiciel sportowców amatorów,
 13. Woszczak Stanisława – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Galeria zdjęć: