działalność CAS

Centrum Aktywności Seniorów mieści się przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 (w budynku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). „Kącik dla Seniorów” otwarty został 21 października 2016 roku.


Powstanie Centrum Aktywności Seniorów (CAS) jest odpowiedzią władz na zgłaszane postulaty starszych mieszkańców miasta. Stworzenie miejsca dla osób starszych było możliwe, dzięki środkom przekazanym przez Burmistrza Krzysztofa Szpyta. Lokal pełni funkcję przyjaznego ośrodka osób starszych, w którym mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas oraz rozwijać ideę wolontariatu. W placówce Seniorzy organizują spotkania tematyczne, zajęcia kulturowe i informacyjno-edukacyjne oraz realizują liczne projekty.

Z oferty CAS skorzystać może każdy mieszkaniec naszego miasta w wieku 60+. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku.  Korzystanie z pomieszczeń w celu realizacji zadań programowych aktywności Seniorów jest bezpłatne.

Nad prawidłowością korzystania z Centrum Aktywności Seniorów czuwa Zarząd CAS, w skład którego wchodzą:

Marian Szałański – Przewodniczący,

Maria Cwynar – Członek Zarządu,

Krystyna Puka – Członek Zarządu.

 

[wpdm_package id=’294′]