Telefoniczne porady psychologiczne

Powiększ obraz

Podajemy numery telefonów, pod którymi udzielane są porady psychologiczne dla osób objętych kwarantanną, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych z terenu powiatu lubaczowskiego.
Poniedziałek

godz. 8:00-16:00 – 16/ 632 139 78

godz. 8:00-14:00 – 16/ 632 10 88

Wtorek

godz. 8:00-9:00, 13:00-16:00 – 16/ 632 13 78

godz. 9:00-13:00 – 607 535 702

8:00-14:00 – 16/632 10 88

Środa

godz. 8:00-16:00 – 16/ 632 13 78

godz. 8:00-14:00 – 16/ 632 10 88

Czwartek

godz. 8:00-9:00, 13:00-16:00 – 16/ 632 13 78

godz. 9:00-13:00 – 501 662 344

8:00-14:00 – 16/632 10 88

Piątek

godz. 8:00-16:00 – 16/ 632 13 78

godz. 8:00-14:00 – 16/ 632 10 88

Telefoniczne porady psychologiczne udzielane są przez psychologów pracujących w Zespole Placówek im. Jana Pawła II oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie.