Odbyła się kolejna Sesja Lubaczowskiej Rady Seniorów

Powiększ obraz

We wtorek  25 kwietnia o godz. 11. 00 odbyła się kolejna sesja Lubaczowskiej Rady Seniorów.

Sesja  przebiegła wg. proponowanego porządku obrad:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
  3. Podsumowanie rocznej pracy LRS.
  4. Podjecie uchwał i wniosków
  5. Sprawy bieżące.

Głównym celem sesji było podjęcie uchwały  o wolontariacie , na rzecz seniorów potrzebujących wsparcia w ich domach.
Do pracy w ramach wolontariatu zgłosiły się:

  1. Helena Hodoly
  2. Maria Szczerba
  3. Lucyna Wojdyła

Kandydatury w/w zostały zaakceptowane uchwałą Lubaczowskiej Rady Seniorów  Nr 8/2017

Osoby, które chciałyby się przyłączyć do wolontariatu proszone są o kontakt z Biurem Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego pokój nr. A 10.

Nastepnie Przewodnicząca  Lubaczowskiej Rady Seniorów  Maria Mulak  z okazji  rocznicy podsumowała  działalność rady. Wspomniała o organizacji  II Dni Seniora, podsumowała  efekty udziału w projekcie  „Mamy Radę – damy radę” oraz przedstawiła dotychczasową  działalność  Centrum Aktywności Seniorów.

Ustalono również wstepny harmonogram tegorocznych  III Lubaczowskich Dni Seniora, które odbędą się we wrześniu.