Lubaczowska Rada Seniorów III kadencji zakończyła działalność

Powiększ obraz

Dobiegła końca III kadencja Lubaczowskiej Rady Seniorów. Ostatnie posiedzenie odbyło się 13 czerwca 2024 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego.

Ostatnie posiedzenie Rady było okazją do podsumowania działalności. W ciągu dwóch lat (2022-2024) udało się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw służących wspieraniu i aktywizacji środowiska seniorów. Odbyły się m.in. liczne spotkania tematyczne w Centrum Aktywności Seniorów, pozyskano Koperty Życia czy zorganizowano Dni Seniora.

Na sesji obecny był Burmistrz Miasta Lubaczowa, który podziękował Radnym za ich zaangażowanie, wkład i pełną poświęcenia pracę dla dobra Seniorów w naszym mieście.

Mimo zakończenia kadencji, Radni obiecali, że będą nadal aktywnie działać na rzecz seniorów w Lubaczowie i nie zapomną o potrzebach tej ważnej grupy społecznej.