BEZPŁATNY podręcznik dla Opiekunów Osób z chorobami otępiennymi „Opiekun szyty na miarę”

Powiększ obraz

Osoby, które chciałyby otrzymać BEZPŁATNY podręcznik dla Opiekunów Osób z chorobami otępiennymi „Opiekun szyty na miarę” mogą zgłosić się do Fundacji Wyspy Pamięci .

Podręcznik ten jest zwieńczeniem 10–letnich doświadczeń w pracy z osobami chorymi w trybie indywidualnym, grupowym oraz z członkami ich rodzin. Intencją autorek jest dostarczenie Opiekunom kompleksowego materiału wspierającego ich w każdym etapie choroby i dostarczającego im zbiory praktycznych rozwiązań mogących służyć za przykłady/wskazówki do wykorzystania w codziennym wspieraniu chorych.

Poradnik mogą otrzymać osoby w wieku 60+, które opiekują się osobami z chorobami otępiennymi.

Poradnik można otrzymać:
1. wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www -> formularz
bądź
2. wysyłając mail na adres fundacja@wyspypamieci.com.pl.
W tytule maila prosimy wpisać „Podręcznik”.
mailu prosimy podać:
– imię i nazwisko
– adres korespondencyjny
– datę urodzenia
– oświadczenie, że sprawuje się opiekę nad osobą z chorobą otępienną,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Wyspy Pamięci oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (RODO). Prosimy o skopiowanie wzoru oświadczenia »

Poradnik powstaje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Poradnik będzie dystrybuowany bezpłatnie w grudniu 2019 roku.