Powiększ obraz

Lubaczowska Rada Seniorów i osoby starsze z Lubaczowa włączyły się w pomoc powodzianom z okolic Przeworska.

Wraz z instruktorami ZHP, strzelcami i wolontariuszami Szlachetnej Paczki zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, środków czystości i żywności trwalej. Ponadto porządkowali obejścia starszych mieszkańców z gminy Bircza i Dubiecko.