Rozmawiali o minerałach i meteorytach

Powiększ obraz

Wczoraj w Lubaczowie gościł dr geologii Miłosz Huber, adiunkt UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach Uniwersytetu III wieku. W Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieciom i seniorom wyświetlał prezentacje multimedialne.

 

W ramach zimowych ferii w Oddziale dla Dzieci najmłodsi czytelnicy zapoznali się z minerałami. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o pochodzeniu skamieniałości i przekształcaniu się skał pod wpływem różnych procesów. Zobaczyli między innymi: fosforyt, kwarcyt, łupek, wapień, piaskowiec, zlepieniec zygmuntowski, granit, skałę z wulkanu, kamień z muszelką oraz sól. Dzieci mogły dotknąć wszystkich kamieni, nawet tych drogocennych, przechowywanych w specjalnych szkatułkach, co sprawiło im ogromną radość. Ponadto wielką uciechą dla nich było malowanie na kamyczkach wzorów, które potem zabrały do swoich domów na pamiątkę.

Po południu w Czytelni dla Dorosłych Miłosz Huber spotkał się z seniorami. Wszystkim zebranym opowiadał o Galaktyce, a swój wykład wzbogacił prezentacją multimedialną pt. ”Gwiazdy z Nieba”. Słuchacze poznawali fascynujący świat meteorów – ich rodzaje, budowę, właściwości. Tematyka spotkania dotyczyła także naszego Układu Słonecznego, zjawisk i obiektów astronomicznych. Uczestnicy dowiedzieli się o badaniach Kosmosu, a zwłaszcza meteorów. Podsumowując spotkanie dr Miłosz Huber zachęcił słuchaczy do pogłębiania wiedzy na temat Wszechświata, gdyż jest ona nie do końca zbadaną gałęzią nauki, stale nas zaskakującą i ciągle dostarczającą nowych wiadomości, także o naszym Świecie jako cząstce Wszechświata.