Konferencja „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera”

Powiększ obraz

Co roku we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą wsparciu osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin. Tegoroczna edycja transmitowana będzie w naszym Urzędzie.

W tym roku tematem spotkania będą potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera. Zaprezentowane zostaną także dobre praktyki wspierania opiekunów. Prowadzący skupią uwagę również na bardzo praktycznych podpowiedziach, co można zrobić u siebie – w lokalnej społeczności, instytucji, rodzinie, organizacji – aby wspierać opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera.

Konferencja odbędzie się 30 września 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 11.00 – 15.00 w Biurze RPO w Warszawie. Mieszkańcy Lubaczowa i osoby zainteresowane zagadnieniami mogą uczestniczyć w wydarzeniu, bo konferencja transmitowana będzie w Sali Obrad Urzędu Miejskiego.

PROGRAM:

Część I

11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z osobą żyjącą z chorobą Alzheimera
11.15 – 11.35 Potrzeby opiekunów – prof. Tadeusz Parnowski, specjalista w zakresie psychogeriatrii
11.35 – 11.50 Spostrzeżenia nt. trudności opiekunów i postrzegania ich przez społeczeństwo – Krzysztof Łoziński, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
11.50 – 12.15 prezentacja bonu dla opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera w kontekście miejskiej polityki senioralnej, z uwzględnieniem wniosków z badań ewaluacyjnych bonu opiekuńczego – dr hab. Beata Bugajska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin

12.15 – 12.35 Przerwa kawowa

Część II

12.35 – 14.40 Prezentacja dobrych praktyk połączona z dyskusją

Ewa Duda, Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera
prezentacja innowacyjnego projektu Narzędzia Społecznościowego „Alzheimer i Ja – Razem Zrozumiemy”

dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera
– Edukacja

Andrzej Rossa, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Wsparcie Rodzin z Problemem Demencji

Urszula Mierzwa, Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
– Razem Łatwiej czyli „Domówki”

Michał Gwiżdż, Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera
– Terapia Aktywizacyjna

Sylwia Wierzejska, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
– Alzheimer! Jak żyć

Dyskusja

14.40 – 14.50 Co dalej – wyzwania – Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
14.50 – 15.00 Zakończenie – Barbara Imiołczyk

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.