KARTA DUŻEJ RODZINY

Powiększ obraz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (niezależnie od tego, ile te dzieci mają lat w chwili składania wniosku.

Zmianie ulegnie min.: wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydania jej duplikatu,
wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej.

Nowe formularze dokumentów są dostępne na stronie internetowej Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie www.mops.lubaczow.naszops.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny oraz w siedzibie tut. Ośrodka.

Wnioski przyjmowane są w każdą środę w godzinach pracy MOPS od 8:00 do 15:00