Debata społeczna

Powiększ obraz

Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie oraz Burmistrz Miasta  zapraszają na ewaluacyjną debatę społeczną, która odbędzie się 21 czerwca 2017 roku o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 w Lubaczowie.

Seniorzy to osoby dobroduszne, ta cecha charakteru może być jednak wykorzystana przez innych, którzy chcą nieuczciwie wzbogacić się. Spotkanie pozwoli na wymianę informacji na linii społeczeństwo – policja oraz poznanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w kwestii bezpieczeństwa osób starszych, a także na podsumowanie wniosków zgłaszanych podczas debaty wyjściowej.

Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie przy współpracy z Burmistrzem Miasta Lubaczowa zaprasza osoby starsze z terenu miasta Lubaczowa na ewaluacyjną debatę społeczną, podczas której poruszone zostaną tematy związane z bezpieczeństwem.

W spotkaniu zostaną poruszone następujące tematy:

  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  • Program „Dzielnicowy bliżej nas”
  • Aplikacja „Moja komenda”
  • Zagrożenia dla osób starszych.

Zgodnie z oczekiwaniami seniorów z debaty wcześniejszej na spotkaniu obecni będą dzielnicowi z terenu miasta Lubaczów, którzy przedstawią swoje rejony służbowe.
Wsród uczestników spotkania rozdane zostaną opaski odblaskowe.

Zapraszamy wszystkich do udziału w debacie.