BROSZURA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA “BEZPIECZNY SENIOR”

Powiększ obraz

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku prowadzi Kampanię Społeczną pn. BEZPIECZNY SENIOR – ŚWIADOMY SENIOR. Celem działań jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości osób starszych na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw, na jakie narażony jest senior w życiu codziennym.