Konferencja „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera”

Powiększ obraz


30 września w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja alzheimerowska. Spotkaniu w Warszawie przyglądali się uczestnicy lokalnych spotkań zorganizowanych w 31 miejscowościach w całej Polsce, w tym w Lubaczowie.

Tematem przewodnim rozmów były „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera”. Konferencja miała na celu przekazanie wsparcia wszystkim rodzinom, które dotknął ten problem. W czasie spotkania potrzeby opiekunów przedstawił specjalista w zakresie psychogeriatrii Tadeusz Parnowski. Spostrzeżeniami nt. trudności opiekunów i postrzegania ich przez społeczeństwo podzielił się Krzysztof Łoziński z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacje bonu dla opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera przedstawiła Beata Bugajska dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Głos zabrali także Ewa Duda z Fundacji KTOTO, Grażyna Miłkowska z Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Andrzej Rossa z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, Urszula Mierzwa z Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Michał Gwiżdż z Małopolskiej Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera, Sylwia Wierzejska z Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Uczestnicy spotkania zadawali ekspertom pytania oraz rozmawiali ze sobą dzieląc się doświadczeniami i pomysłami. W Lubaczowie także można było podzielić się swoimi spostrzeżeniami, ponieważ konferencja transmitowana była w Sali Obrad Urzędu Miejskiego, a kontakt z prowadzącymi utrzymany został na drodze e-mailowej.